Maharashtra NA Permission Application | Maha Online बिगर कृषिक प्रमाणपत्र PDF

Maharashtra NA Permission Application Form PDF download at mahaonline.gov.in, apply for बिगर कृषिक प्रमाणपत्र (Non Agricultural Permission) at Maha online, check fees, list of documents
Updated: By: No Comments - Leave a Comment
Download PDF of Maharashtra NA Permission Application | Maha Online बिगर कृषिक प्रमाणपत्र from Sarkari Yojana using the direct download link given at the bottom of this article.
PDF NameMaharashtra NA Permission Application | Maha Online बिगर कृषिक प्रमाणपत्र PDF
Last UpdatedFebruary 21, 2023
No. of Pages3
PDF Size0.13 MB
LanguageEnglish
CategoryGovernment Schemes, Forms, Policies & Guidelines PDF
Topic / Tag
Source(s) / CreditsSarkari Yojana
Maharashtra NA Permission Application | Maha Online बिगर कृषिक प्रमाणपत्र PDF

Maharashtra NA Permission Application Form available to download in PDF format at mahaonline.gov.in. You can apply for बिगर कृषिक प्रमाणपत्र (Non Agricultural Permission) through online mode. Check fees and list of documents required to get NA order copy.

Maharashtra NA Permission Certificate

To apply for Non Agricultural permission (NA permission) at Maha Online portal, you are required to submit the following documents:-

  • बिगर कृषिक असल्याचे प्रमाणपत्रासाठी अर्ज
  • स्व घोषणापत्र
  • अर्जदाराचे छायाचित्र
  • ७/12 उतारा आणि फेरफार नोंदींचा समावेश असणारा स्थळ अहवाल
  • हक्क नोंदींची प्रमाणित प्रत
  • प्रस्तावित इमारतीचे रेखाचित्र आणि रस्ते/ अन्य वाहतूक मार्ग दर्शविणारे स्थळ रेखांकन
  • सार्वजनिक बांधकाम विभागाने जारी केलेले ना हरकत प्रमाणपत्र
  • पोहोच रस्ता अन्य कोणाच्या जागेतून जात असल्यास त्या जमीन मालकाने जारी केलेले ना हरकत प्रमाणपत्र
  • भाडेकरू / सर्वोच्च धारक / वहिवाटदार यांची लेखी सहमती

लागू असल्यास जोडावयाची अन्य कागदपत्रे

नागरी जमीन कमाल मर्यादा धारणा अधिनियम-1976 लागू असल्यास समान अधिनियमांतर्गत ना हरकत प्रमाणपत्र

शुल्क

शुल्क – रू. 20 + रू. 3.60 वस्तू व सेवा कर + रू. 10 मुद्रांक शुल्क
एकूण शुल्क – रू. 33.60/-

Maharashtra NA Permission Application | Maha Online बिगर कृषिक प्रमाणपत्र PDF Download Link

DOWNLOAD PDF

Leave a Comment

CLOSESHARE ON: