PMAY Maharashtra Online Application Form 2021 | Apply Online for PMAY Housing Scheme

PMAY Maharashtra online application forms 2021 and complete details of eligibility criteria, documents required and PMAY apply online procedure प्रधान मंत्री आवास योजना महाराष्ट्र ऑनलाइन एप्लिकेशन फॉर्म 2021
Updated: By: 2 Comments - Leave a Comment

PMAY Maharashtra Apply Online | PM Awas Yojana Maharashtra Registration | Pradhan Mantri Awas Yojana Maharashtra Online Apply

PMAY Maharashtra online applications / registrations are being invited through the online survey application form on the official website of MHADA. Every interested candidate can apply online for Pradhan Mantri Awas Yojana in Maharashtra by filling the survey application form on MHADA website.

Pradhan Mantri Awas Yojana Maharashtra

The Maharashtra state government is working towards achieving the goal of housing for all by the year 2022 under the central government’s Pradhan Mantri Awas Yojana. According to the state government, housing for all in the state will be met by the end of 2021-22 year only. People can now fill PMAY (MMRDA Region) Survey Application Form to apply online for PMAY Housing Scheme in Maharashtra.

This PM Awas Yojana in Maharashtra will ensure that everyone in the state would have his/her own home by the end of year 2022. Pradhan Mantri Awas Yojana, aimed at providing affordable housing to the poor in the country has set a target of providing 2 Crore homes in the urban areas by the year 2022.

Under the Housing for All by 2022, the central government provides financial assistance to Urabn Poor to build houses and home loans at subsidized interest rates. Maharashtra Housing and Area Development Authority (MHADA) is the implementing agency for PMAY Housing Scheme in the state.

Apply Online for PM Awas Yojana Maharashtra

Below is the complete procedure to apply online for Pradhan Mantri Awas Yojana Maharashtra:

STEP 1: Firstly visit the official website at http://115.124.105.76/pmay/

STEP 2: At the homepage, click at the “Click Here to Register” tab as shown below:

Maharashtra Government Schemes 2021महाराष्ट् सरकारी योजना हिन्दीPopular Schemes in Maharashtra:RTE Maharashtra Admission 2021-22Mahaswayam PortalMaharashtra Mahabhulekh 7/12 Utara

pm awas yojana maharashtra register online
PMAY Maharashtra Register Online

STEP 3: In the new opened window, click at the “New User” tab and in the next window the PMAY (MMRDA Region) Survey Application Form will appear as shown below:

pradhan mantri awas yojana maharashtra application form
Pradhan Mantri Awas Yojana Maharashtra Application Form

STEP 4: In this Survey Application Form, fill in all the details such as name, father name, gender, date of birth, age of head of family, present address, house number, address details, ownership details of existing house, aadhaar card, name & age of family members etc.

STEP 5: Upon filling in all the details, all the applicants can click at the “Submit” button to complete the PMAY Survey Application Form filling process through online mode.

PMAY Maharashtra Application Form – Required Details

 • Name of head of the family / कुटुंब प्रमुखाचे नाव
 • Sex / लिंग
 • Father’s Name / वडलांचे नाव
 • Date Of Birth / कुटुंब प्रमुखाचे वय
 • Age of head of the family / कुटुंब प्रमुखाचे वय
 • Present Address / सध्याचा पत्ता
 • House / Flat / Door No. / घर / फ्लॅट / दरवाजा क्रमांक
 • Name of the Street / रस्ता
 • City / शहर
 • Mobile No. / मोबाईल क्रमांक
 • Permanent Address / कायमचा पत्ता
 • Ownership details of existing House / घराचे मालकीची माहिती
 • Type of the house based on the roof / छप्पर आधारित घर प्रकार
 • Number of rooms in dwelling unit excluding kitchen / एक्कून खोल्या स्वयंपाक घर सोडून
 • Aadhaar Card, if not available Voter ID Card/Any other Unique identification / आधार कार्ड किवा मतदान कार्ड
 • Number & age of family members / क्रमांक आणि कुटुंबातील सदस्य वय
 • Religion / धर्म
 • Caste / जात
 • Bank Details / बँकची माहिती
 • No. of Years of stay in this city/town / या शहरात एकूण वर्ष
 • Size of existing dwelling unit(Carpet area in square meters) / सध्याच्या राहत्या युनिटचा आकार
 • Whether Person with disability / अपंग
 • Marital Status / वैवाहिक
 • Whether the family owns any house/residential land anywhere in India / कुटुंबचे मालकीचे कोणते घर किवा जागा आहे का
 • Employment Status / रोजगार माहिती
 • Average Monthly Income of household (in Rs.) / सरासरी मासिक उत्पन्
 • Does the family have a BPL Card / BPL कार्ड धारक
 • BPL Card No. / जर हो, BPL कार्ड क्रमाक
 • Housing Requirement of family / गृहनिर्माण आवश्यकता
 • In case of Enhancement, please specify enhancement required (One room/kitchen/bath/toilet/combination of these)

Pradhan Mantri Awas Yojana Maharashtra Details

देशाला स्वातंत्र्य मिळून सन – २०२२ पर्यंत ७५ वर्षे पूर्ण होत असून देशातील प्रत्येक कुटुंबाला जलजोडणी, शौचालयाची व्यवस्था, २४ तास वीज व पोहोचरस्ता या सुविधांसह पक्के घर असायला हवे, असे विचारात घेउन पंतप्रधान महोदयांच्या “सन २०२२ पर्यंत सर्वांसाठी घरे” या संकल्पनेच्या अनुषंगाने केंद्र शासनाने नागरी भागाकरीत “प्रधान मंत्री आवास योजना” सुरु केली आहे. केंद्र शासनाच्या गृह निर्माण व शहरी दारिद्रय निर्मुलन मंत्रालयाने दिनांक २५/०६/२०१५ रोजी “सर्वांसाठी घरे” या अभियानांतर्गत “प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या मार्गदर्शक सूचना निर्गमित केल्या आहेत. केंद्र शासनाने जाहिर केलेल्या “सर्वांसाठी घरे २०२२” या संकल्पनेवर आधरीत “प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या” मार्गदर्शक सूचनांमध्ये खालील चार घटक सामाविष्ट आहेत :-

 1. जमिनीचा साधनसम्पती म्हणून वापर करून त्यावरील झोपडपाट्यांचा “आहे तेथेच” पुनर्विकास करणे.
 2. कर्ज संलग्न व्याज अनुदानाच्या माध्यमातून आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि अल्प उत्पन्न घटाकान्साठी परवडणाऱ्या घरांची निर्मिती करणे.
 3. खाजगी भागीधारीद्वारे परवडणाऱ्या घरांची निर्मिती करणे.
 4. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील लाभाद्वारे वयक्तिक स्वरूपातील घरकुल अनुदान या संकल्पनेवर आधरीत MMR मध्ये सर्वेक्षण करण्यासाठी ही web site करण्यात आलेली आहे. हे सर्वेक्षण करून किती लोकांना घराची गरज आहे याचा आधार घेऊन प्लान्निंग करून प्रत्येक पात्र कुटुंबाला घर देण्याचा प्रयत्न होणार आहे. यासाठी खाली दिलेला फॉर्म भरून द्यावा.

More details about Pradhan Mantri Awas Yojana can be found at below link
Pradhan Mantri Awas Yojana

PMAY Maharashtra Helpline

For any query related to Maharashtra PM Awas Yojana, you can call at the below given helpline number of MHADA

+91-9869988000 / 022-66405000

For any Information / Service / Scheme related to State Govt. departments, you may also call on Chief Minister Helpline Toll Free (24*7) at 1800 120 8040

You can also visit the official website of MHADA at https://mhada.gov.in/en/ for more details about the application procedure of Pradhan Mantri Awas Yojana in Maharashtra.

2 thoughts on “PMAY Maharashtra Online Application Form 2021 | Apply Online for PMAY Housing Scheme”

Leave a Comment

CLOSESHARE ON: